دسته بندی اطلاع رسانی

ششمین نمایشگاه لوازم خانگی، آشپزخانه، دکوراسیون و مبلمان اربیل

یکی از بزرگترین رویدادهای صنعت لوازم خانگی، آشپزخانه و دکوراسیون در منطقه در سال 2016 در اربیل عراق تحت عنوان نمایشگاه لوازم خانگی، آشپزخانه، دکوراسیون و مبلمان اربیـــل– عراق