سرپیک جوش کاربیت

1277 بازدید
2

قیمت :

  • 1 تومان
  • به ازای 1 روز اجاره 20,000 تومان
  • به ازای 10 روز اجاره 1 تومان
  • به ازای 1 ماه اجاره 1 تومان

اطلاعات تماس :

  • 09377710065

حداقل تعداد روز اجاره :

  • 1
سرپیک جوش کاربیت
سرپیک جوش کاربیت
سرپیک جوش کاربیت

ست کامل سرپیک جوش کاربیت کاملا سالم و نو