اره گردبر نجاری

346 بازدید
1

قیمت :

  • 1 تومان
  • به ازای 1 روز اجاره 30,000 تومان
  • به ازای 10 روز اجاره 1 تومان
  • به ازای 1 ماه اجاره 1 تومان

اطلاعات تماس :

  • 09377710065

حداقل تعداد روز اجاره :

  • 1
اره گردبر نجاری
اره گردبر نجاری
اره گردبر نجاری

سالم با قدرت بالا