ابزار ها

جستجو
~
ابزار های اجاره ای

استُپ - میخکوب

2 257
50,000 تومان 15 شهریور 99
تهرانمنطقه یازده

منگنه کوب

3 445
40,000 تومان 15 شهریور 99
تهرانمنطقه یازده

کمپروسور باد 50 لیتری

3 564
70,000 تومان 15 شهریور 99
تهرانمنطقه یازده

منگنه کوب 8016

1 181
40,000 تومان 20 تیر 99
تهرانمنطقه پنج

میخکوب تی 50 بادی

1 182
50,000 تومان 20 تیر 99
تهرانمنطقه پنج

کمپرسور و پمپ باد رونیکس 10 لیتری مدل RC-1010

0 181
50,000 تومان 20 تیر 99
تهرانمنطقه پنج

میخکوب بادی

0 323
30,000 تومان 19 آبان 98
تهرانمنطقه ده

کمپرسور باد

0 138
30,000 تومان 10 شهریور 98
فارسفارس