ابزار ها

جستجو
~
ابزار های اجاره ای

استُپ - میخکوب

2 257
50,000 تومان 15 شهریور 99
تهرانمنطقه یازده

چکش برقی

0 278
70,000 تومان 15 شهریور 99
تهرانمنطقه یازده

اتو لوله

1 486
40,000 تومان 15 شهریور 99
تهرانمنطقه یازده

دریل دیوار چکشی هیلتی - ماکیتا

2 414
40,000 تومان 15 شهریور 99
تهرانمنطقه یازده

پیچ گوشتی برقی

1 260
40,000 تومان 15 شهریور 99
تهرانمنطقه یازده

اره چکشی عمود بر

2 657
40,000 تومان 15 شهریور 99
تهرانمنطقه یازده

منگنه کوب

3 445
40,000 تومان 15 شهریور 99
تهرانمنطقه یازده

اره گرد بر ماکیتا

3 418
50,000 تومان 15 شهریور 99
تهرانمنطقه یازده

کمپروسور باد 50 لیتری

3 564
70,000 تومان 15 شهریور 99
تهرانمنطقه یازده

اره فارسی بر E&L

4 459
70,000 تومان 15 شهریور 99
تهرانمنطقه یازده

اره گرد بر ماکیتا M5801

0 26
50,000 تومان 21 مرداد 99
تهرانمنطقه پنج

اره فارسی بر ماکیتا LS1040

0 50
06 مرداد 99
تهرانمنطقه پنج

منگنه کوب 8016

1 181
40,000 تومان 20 تیر 99
تهرانمنطقه پنج

دریل برقی 2213

1 198
40,000 تومان 20 تیر 99
تهرانمنطقه پنج

میخکوب تی 50 بادی

1 182
50,000 تومان 20 تیر 99
تهرانمنطقه پنج

رنده برقی رونیکس مدل 9210

1 198
50,000 تومان 20 تیر 99
تهرانمنطقه پنج

مینی فرز 3130

1 236
40,000 تومان 20 تیر 99
تهرانمنطقه پنج

اره عمود بر 4165

1 177
40,000 تومان 20 تیر 99
تهرانمنطقه پنج

بکس برقی 2035

2 214
40,000 تومان 20 تیر 99
تهرانمنطقه پنج

سنباده لرزان ماکیتا مدل MBO 370

4 955
40,000 تومان 20 تیر 99
تهرانمنطقه پنج

دریل و پیچ گوشتی شارژی رونیکس

5 1035
40,000 تومان 20 تیر 99
تهرانمنطقه پنج

جارو برقی 1202رونیکس - بلوور - دمنده و مکنده

1 302
40,000 تومان 20 تیر 99
تهرانمنطقه پنج

بتن کن 2740 رونیکس

1 202
70,000 تومان 20 تیر 99
تهرانمنطقه پنج

اره عمود بر ماکیتا مدل 4329

2 371
40,000 تومان 20 تیر 99
تهرانمنطقه پنج

اره فارسی بر ام ال اس 100 ماکیتا

5 1359
70,000 تومان 20 تیر 99
تهرانمنطقه پنج

اره فارسی بر کشویی رونیکس مدل 5325

0 191
70,000 تومان 20 تیر 99
تهرانمنطقه پنج

دستگاه جوش لوله سبز (اتو لوله) رونیکس

2 105
40,000 تومان 20 تیر 99
تهرانمنطقه پنج

اره پروفیل بر مکتک مدل MT241

0 126
70,000 تومان 20 تیر 99
تهرانمنطقه پنج

اره زنجیری بنزینی درخت بر

0 507
150,000 تومان 20 تیر 99
تهرانمنطقه پنج

کمپرسور و پمپ باد رونیکس 10 لیتری مدل RC-1010

0 181
50,000 تومان 20 تیر 99
تهرانمنطقه پنج

دریل برقی

0 223
25,000 تومان 19 آبان 98
تهرانمنطقه ده

میخکوب بادی

0 323
30,000 تومان 19 آبان 98
تهرانمنطقه ده

فرز

1 249
30,000 تومان 19 آبان 98
تهرانمنطقه ده

اره گردبر نجاری

1 252
30,000 تومان 19 آبان 98
تهرانمنطقه ده

سرپیک جوش کاربیت

2 1124
20,000 تومان 19 آبان 98
تهرانمنطقه ده

دمنده توسن

0 108
15,000 تومان 31 شهریور 98
تهرانمنطقه شش

دستگاه جوش اینورتر ادون مدل MMA300S

0 138
40,000 تومان 28 مرداد 98
تهرانمنطقه یازده

هیلتی

0 258
02 تیر 97
تهرانمنطقه ده

الماس شیشه بری

2 325
5,000 تومان 25 آذر 96
تهرانمنطقه ده

پمپ چسب آکواریوم

1 389
5,000 تومان 25 آذر 96
تهرانمنطقه ده

آچار لوله کشی

1 351
15,000 تومان 25 آذر 96
تهرانمنطقه ده

اجاره هیلتی

1 428
17 شهریور 96
تهرانمنطقه دوازده

اجاره هیلتی پیکور برقی چکش تخریب مرکز و شرق تهران

3 1748
20,000 تومان 31 مرداد 96
تهرانمنطقه چهارده

اجاره پیکور برقی چکش تخریب هیلتی بتن کن

0 707
20,000 تومان 31 مرداد 96
تهرانمنطقه دوازده

اجاره پیکور برقی هیلتی بتن کن

1 295
20,000 تومان 29 مرداد 96
تهرانمنطقه دوازده

اجاره چکش تخریب بتن کن هیلتی

0 311
22 تیر 96
تهرانمنطقه دوازده

اجاره هیلتی

0 270
20,000 تومان 01 تیر 96
تهرانمنطقه دوازده

اجاره هیلتی چکش تخریب

0 257
20,000 تومان 31 خرداد 96
تهرانمنطقه دوازده

اجاره چکش تخریب بتن کن

0 293
20,000 تومان 06 خرداد 96
تهرانمنطقه دوازده

اجاره هیلتی

0 281
20,000 تومان 05 خرداد 96
تهرانمنطقه چهارده

هیلتی چکش تخریب بتن کن

0 268
25,000 تومان 11 اردیبهشت 96
تهرانمنطقه دوازده

اجاره چکش برقی بتن کن

0 300
20,000 تومان 07 اردیبهشت 96
تهرانمنطقه دوازده

اجاره تفنگ میخکوب هیلتی

0 1113
35,000 تومان 02 اردیبهشت 96
تهرانمنطقه دوازده

اجاره چکش برقی بتن کن

1 239
30,000 تومان 02 اردیبهشت 96
تهرانمنطقه دوازده

اجاره هیلتی چکش برقی بتن کن

0 303
25,000 تومان 02 اردیبهشت 96
تهرانمنطقه چهارده