اجاره هیلتی

590 بازدید
1

قیمت :

  • 20,000 تومان
  • به ازای 1 روز اجاره 0 تومان
  • به ازای 10 روز اجاره 0 تومان
  • به ازای 1 ماه اجاره 0 تومان

اطلاعات تماس :

  • 09120156595

حداقل تعداد روز اجاره :

  • 1
اجاره هیلتی اجاره هیلتی اجاره هیلتی اجاره هیلتی
اجاره هیلتی
اجاره هیلتی

اجاره هیلتی،09120156595تخریب بتن،سنگ،دیوار،اسفالت،اجر و غیره...
اجاره روزانه انواع هیلتی
کرایه روزانه از 20 هزارتومان تا 60 هزارتومان