اجاره هیلتی

402 بازدید

قیمت :

  • 1,000,000 تومان
  • به ازای 1 روز اجاره 20,000 تومان
  • به ازای 10 روز اجاره 180,000 تومان
  • به ازای 1 ماه اجاره 500,000 تومان

اطلاعات تماس :

  • 09306208353

حداقل تعداد روز اجاره :

  • 1
اجاره هیلتی اجاره هیلتی اجاره هیلتی اجاره هیلتی
اجاره هیلتی
اجاره هیلتی

اجاره انواع هیلتی در اندازه و قدرتهای مختلف 09306208353
اجاره روزانه 20 هزارتومان