الماس شیشه بری

485 بازدید
2

قیمت :

  • 50,000 تومان
  • به ازای 1 روز اجاره 5,000 تومان

اطلاعات تماس :

  • 09377710065

حداقل تعداد روز اجاره :

  • 1
الماس شیشه بری
الماس شیشه بری
الماس شیشه بری

سالم و با الماس قوی