کمپکتور

311 بازدید

قیمت :

  • 3,800,000 تومان
  • به ازای 1 روز اجاره 70 تومان
  • به ازای 10 روز اجاره 60 تومان
  • به ازای 1 ماه اجاره 1,500,000 تومان

اطلاعات تماس :

  • 09398556194

حداقل تعداد روز اجاره :

  • 1
کمپکتور
کمپکتور
کمپکتور

کمپکتور دو تن بنزینی