دریل

85 بازدید

قیمت :

  • 2,000,000 تومان
  • به ازای 1 روز اجاره 100,000 تومان
  • به ازای 10 روز اجاره 800,000 تومان
  • به ازای 1 ماه اجاره 0 تومان

اطلاعات تماس :

  • 09130424154

حداقل تعداد روز اجاره :

  • 1
دریل
دریل
دریل

دریل برقی