میخکوب ماکیتا

64 بازدید

قیمت :

  • 1 تومان
  • به ازای 1 روز اجاره 100,000 تومان
  • به ازای 10 روز اجاره 1 تومان
  • به ازای 1 ماه اجاره 1 تومان

اطلاعات تماس :

  • 09905718713

حداقل تعداد روز اجاره :

  • 1
میخکوب ماکیتا میخکوب ماکیتا
میخکوب ماکیتا
میخکوب ماکیتا

نوع میخ اف - قدرت بالا