پمپ باد 50 لیتری (کمپرسور باد 50 لیتری)

28 بازدید

قیمت :

  • 1 تومان
  • به ازای 1 روز اجاره 150,000 تومان
  • به ازای 10 روز اجاره 1 تومان
  • به ازای 1 ماه اجاره 1 تومان

اطلاعات تماس :

  • 09905718713

حداقل تعداد روز اجاره :

  • 1
پمپ باد 50 لیتری (کمپرسور باد 50 لیتری) پمپ باد 50 لیتری (کمپرسور باد 50 لیتری)
پمپ باد 50 لیتری (کمپرسور باد 50 لیتری)
پمپ باد 50 لیتری (کمپرسور باد 50 لیتری)

پمپم باد 50 لیتری مناسب برای رنگ کاری و ابزارهای بادی