ابزار ها

جستجو
~
ابزار های اجاره ای

دریل برقی

0 287
25,000 تومان 19 آبان 98
تهرانمنطقه ده

میخکوب بادی

0 415
30,000 تومان 19 آبان 98
تهرانمنطقه ده

فرز

1 323
30,000 تومان 19 آبان 98
تهرانمنطقه ده

اره گردبر نجاری

1 327
30,000 تومان 19 آبان 98
تهرانمنطقه ده

سرپیک جوش کاربیت

2 1349
20,000 تومان 19 آبان 98
تهرانمنطقه ده

هیلتی

0 329
02 تیر 97
تهرانمنطقه ده

الماس شیشه بری

2 411
5,000 تومان 25 آذر 96
تهرانمنطقه ده

پمپ چسب آکواریوم

1 491
5,000 تومان 25 آذر 96
تهرانمنطقه ده

آچار لوله کشی

2 456
15,000 تومان 25 آذر 96
تهرانمنطقه ده