ابزار ها

جستجو
~
ابزار های اجاره ای

دریل برقی

0 271
25,000 تومان 19 آبان 98
تهرانمنطقه ده

میخکوب بادی

0 394
30,000 تومان 19 آبان 98
تهرانمنطقه ده

فرز

1 306
30,000 تومان 19 آبان 98
تهرانمنطقه ده

اره گردبر نجاری

1 306
30,000 تومان 19 آبان 98
تهرانمنطقه ده

سرپیک جوش کاربیت

2 1295
20,000 تومان 19 آبان 98
تهرانمنطقه ده

هیلتی

0 311
02 تیر 97
تهرانمنطقه ده

الماس شیشه بری

2 387
5,000 تومان 25 آذر 96
تهرانمنطقه ده

پمپ چسب آکواریوم

1 464
5,000 تومان 25 آذر 96
تهرانمنطقه ده

آچار لوله کشی

2 424
15,000 تومان 25 آذر 96
تهرانمنطقه ده