فرز

400 بازدید
1

قیمت :

  • 1 تومان
  • به ازای 1 روز اجاره 100,000 تومان
  • به ازای 10 روز اجاره 1 تومان
  • به ازای 1 ماه اجاره 1 تومان

اطلاعات تماس :

  • 09377710065

حداقل تعداد روز اجاره :

  • 1
فرز
فرز
فرز

فرز برقی سالم با دور بالا