رکتی فایر 250 آمپر

74 بازدید

قیمت :

  • 4,000,000 تومان
  • به ازای 1 روز اجاره 100,000 تومان
  • به ازای 10 روز اجاره 800,000 تومان
  • به ازای 1 ماه اجاره 0 تومان

اطلاعات تماس :

  • 09130424154

حداقل تعداد روز اجاره :

  • 1
رکتی فایر 250 آمپر
رکتی فایر 250 آمپر
رکتی فایر 250 آمپر

دستگاه جوشکاری